Skip navigation.
Početna stranica

Konfiguracija

Promjena naziva računala na kojem se nalazi SQL Server

Sažetak

U ovom članku su opisane radnje koje je potrebno izvršiti nakon promjene naziva poslužitelja (računala na kojem se nalazi SQL Server odnosno baza podataka).

Program javlja grešku Progrešna lozinka (Login failed for user 'sa' because the account is currently locked out.)

Sažetak

U ovom članku se opisuje otklanjanje poteškoća prilikom prijavljivanja (logiranja) u program

Ikone Odvjetničkog ureda u Microsoft Word alatnoj traci ne rade

Sažetak

U ovom članku je opisana procedura kako natjerati Microsoft Word da prorade ikone alatne trake Odvjetničkog ureda.

Mrežni predlošci dokumenata

Sažetak

U ovom članku je opisan način rada Odvjetničkog ureda s predlošcima i lokacije u kojima program pretražuje predloške.

Stvaranje sigurnosnih kopija (backup)

Sažetak

U ovom članku je opisano stvaranje automatskih dnevnih sigurnosnih kopija korištenjem Odvjetničkog ureda.

O strategiji stvaranja sigurnosnih kopija, problemima nekonsistentnosti (Fuzzy backup), izboru medija i načinu čuvanja sigurnosnih kopija možete pročitati u članku Sigurnosne kopije.

Mapiranje mrežnih pogona

Sažetak

Ovaj članak opisuje kako mapirati mrežni pogon (disk).

Povezivanje udaljenih lokacija (ureda)

Sažetak

U ovom članku je opisan način povezivanja udaljenih lokacija (ureda).

Indeksiranje dokumenata

Sažetak

U ovom članku je opisano stvaranje zadatka za indeksiranje dokumenata u spisima i mapama tokom noći u mrežnom načinu rada za potrebe pretraživanja.

Sigurnosne kopije (backup)

Sažetak

U ovom članku je opisan način stvaranja sigurnosnih kopija (backup).

Program javlja grešku Pogrešna lozinka

Sažetak

U ovom članku se opisuje otklanjanje poteškoća prilikom prijavljivanja (logiranja) u program.