Skip navigation.
Početna stranica

Povezivanje udaljenih lokacija (ureda)

Sažetak

U ovom članku je opisan način povezivanja udaljenih lokacija (ureda).

Detaljni opis

Tipičana lokalna mreža odvjetničkog ureda izgleda kao na lijevom dijelu sljedeće slike. U praksi se često javlja potreba spajanja računala koja nisu fizički u uredu (tzv. udaljene lokacije), bilo da se radi o izdvojenom uredu u nekom drugom gradu ili o potrebi privremenog spajanja iz trenutne lokacije prijenosnim računalom putem GPRS/EDGE/HSDPA usb modema.

Iz gornje slike je vidljivo da su računala u uredu fizički spojena u lokalnu (privatnu) mrežu i odvojena od interneta routerom. Spajanje udaljenih lokacija u lokalnu mrežu je ili vrlo skupo (iznajmljeni vodovi) ili jednostavno nemoguće (na primjer spajanje na sastanku iz ureda stranke). Kako iz sigurnosnih razloga za prijenos podataka ne možemo koristiti internet, jer bi svatko imao uvid u podatke (dobro, ne baš svatko, ali davatelji usluga sigurno da), moramo stvoriti virtualnu privatnu mrežu (VPN - Virtual Private Network).

Virtualna privatna mreža (VPN) se koristi za povezivanje udaljenih računala u jednu (lokalnu) mrežu, koristeći druge nesigurne mreže, najčešće interneta. Virtualna privatna mreža radi na principu "tuneliranja" podataka putem interneta, naime promet između računala koja nisu fizički spojena u lokalnu mrežu se kriptiraju, te se kriptirani šalju putem interneta do drugog računala u virtualnoj mreži koje ih tada dekriptira i prosljeđuje ciljnom računalu

Ukoliko na primjeru iz gornje slike, želimo poslati podatke s računala u kući, na laptop u lokalnoj mreži, lokalni mrežni promet se na kućnom računalu kriptira i šalje putem interneta do routera u uredu, router te podatke prosljeđuje serveru (budući su i za njega kriptirani), tad ih server dekriptira i šalje laptopu u uredu. Za korisnika je ovo "tuneliranje" potpuno transparentno i osim manje brzine (zbog brzine interneta, ali i povećavanja prometa radi kriptiranja) izgleda mu kao da je fizički spojen u uredu.

Postoje razna VPN rješenja (usluge telefonskih operatera, softverska rješenja kao što je OpenVPN), a u članku Stvaranje virtualne privatne mreže je opisano stvaranje besplatnog VPN-a, pomoću servisa ugrađenog u Microsoft Windows operativne sustave.

Reference

Stvaranje virtualne privatne mreže

Odnosi se na

Windows XP (u novijim verzijama su moguće izmjene).