Skip navigation.
Početna stranica

O nama

JAVA NET je društvo s ograni?enom odgovornoš?u osnovano 2000. godine od strane Vedrana Ga?e (trenutnog direktora) i Soamai SA (tada Sunforest SA) iz Pariza kao dio Sunforest grupacije.

Do 2003 godine društvo je funkcioniralo isklju?ivo kao razvojni odjel Soamai SA za razvoj modula internet aplikacija velikih Francuskih tvrtki (Alloresto, Sagem, Maporama, France Telecom, ...).

Tokom 2003 godine, JAVA NET razvija mali i jeftini JAVA™ engine koji omogu?uje brzi razvoj web aplikacija, za razliku od velikog i skupog razvijenog od Sunforesta, a koji je prilago?en samo za velike korporacije.

Sredinom 2003 godine JAVA NET d.o.o. potpisuje ugovor sa Veleu?ilištem u Splitu (kasnije Sveu?ilištem u Splitu) za razvoj Informacijskog sustava visokih u?ilišta baziranog na JAVA NET engineu.

Dana 16. ožujka 2004. završena je akvizicija Soamai SA (vlasnika 50% udjela JAVA NET d.o.o.) od strane ASG-a, IT software tvrtke nedavno proglašene desetom po veli?ini privatnom IT software tvrtkom na svijetu od strane Software Magazine. Ova akvizicija nema utjecaja na JAVA NET d.o.o. koji nastavlja razvoj programskih rješenja za Hrvatsko tržište.

Na inicijativu nekoliko odvjetni?kih ureda, JAVA NET d.o.o. tokom 2004. i 2005. godine razvija Odvjetni?ki ured, te preuzima daljnji razvoj GWD Text Editor-a (svjetski poznatim programom za ure?ivanje tekstualnih datoteka).

 


Trgova?ki sud u Splitu, MBS:060178097; Temeljni kapital 20.000,00 Kn upla?en u cijelosti; Sjedište: Dobrilina 7, Split; Uprava: Vedran Ga?o
Žiro ra?un: 2340009-1100239896 (Privredna Banka Zagreb d.d.)