Skip navigation.
Početna stranica

Mrežni predlošci dokumenata

Sažetak

U ovom članku je opisan način rada Odvjetničkog ureda s predlošcima i lokacije u kojima program pretražuje predloške.

Detaljni opis

Predlošci (šprance) su Microsoft Word dokumenti (*.doc) ili Microsoft Word predlošci (*.dot) koje Odvjetnički ured koristi za stvaranje podnesaka, omota spisa i drugih dokumenata.

Reference

Kako organizirati dokumente na disku

Odnosi se na

Odvjetnički ured 4.0 ili noviji.* - UNC format se sastoji od imena računala i puta do datoteke odnosno mape (npr. "\\server\mapa" ili "\\server\c$\Program Files"), gdje je 'server' naziv računala ili IP adresa, a 'mapa' dijeljena mapa na tom računalu, dok 'c$\Program Files', ustvari predstavlja 'c:\Program Files' na tom računalu.