Skip navigation.
Početna stranica

Mapiranje mrežnih pogona

Sažetak

Ovaj članak opisuje kako mapirati mrežni pogon (disk).

Detaljni opis

U mrežnom radu je preporučljivo na svim računalima u mreži stvoriti mrežni pogon (virtualni mrežni disk) s istom slovnom oznakom (na primjer S: kao mnemonik za Server, M: za Mreža ili Z: kao mnemonik za Zajedničko) koji pokazuje na lokaciju na poslužitelju gdje se nalaze dokumenti (Kako organizirati dokumente).

Mapiranjem mrežnog pogona, lokacija dokumenata postaje npr. S:\Spisi umjesto (za manje iskusne korisnike kriptične i teže pamtljive lokacije) \\server\Dokumenti\Spisi.

Dodatna pogodnost mapiranja mrežnih pogona je i bezbolna izmjena fizičke lokacije dokumenata. Naime, ako želimo promijeniti lokaciju dokumenata (npr. s poslužitelja na NAS), jednostavno postavimo da mrežni pogon S: pokazuje na \\nas\data\Dokumenti umjesto na \\server\Dokumenti.

Za mapiranje mrežnih pogona u Windows Visti i Windowsima 7:

  1. Otvorite Windows Explorer ili bilo koju mapu, te iz adresne trake izaberite Računalo (Computer) kao na sljedećoj slici.
  2. Kliknite na Mapiranje mrežnog pogona (Map network drive) kao na sljedećoj slici.
  3. U dijaloškom okviru koji će se pojaviti na zaslonu, izaberite slovnu oznaku pogona, upišite mapu (na primjer \\server\Dokumenti), te uključite mogućnost ponovnog povezivanja prilikom prijava (ukoliko je isključena).

Za mapiranje mrežnih pogona u Windowsima XP i Windows Serveru 2003:

  1. Otvorite Windows Explorer, te iz izbornika Alati (Tools izaberite naredbu Mapiranje mrežnog pogona (Map network drive).
  2. U dijaloškom okviru koji će se pojaviti na zaslonu, izaberite slovnu oznaku pogona, upišite mapu (na primjer \\server\Dokumenti), te provjerite je li mogućnost Reconnect at logon uključena.

Reference

Kako organizirati dokumente

Odnosi se na

Windows XP, Windows Vistu i Windows 7 (u novijim verzijama su moguće izmjene).