Skip navigation.
Početna stranica

Konverzija kune u euro

Sažetak

U ovom članku je opisan način konverzije kune u euro.

Detaljni opis

Konverzija se provodi primjenom fiksnog tečaja konverzije (1 euro = 7,53450 kuna). Nakon preračunavanja dobiveni rezultat zaokružuje se na dvije decimale na način da druga decimala ostane nepromijenjena ako je treća decimala manja od 5, a ako je treća decimala jednaka ili veća 5, zaokružuje se na viši cent.

Konvertiraju se iznosi u spisima (vrijednost predmeta spora) i uneseni troškovi u spisima. Iznosi u izdanim računima i putnim nalozima se ne konvertiraju (iznosi računa do 1.1.2023. ostaju u kunama, a od 1.1.2023. godine su u eurima).

Prilikom konverzije program će zabilježiti konvertirane iznose u kunama u trenutku konverzije i oni će trajno ostati nepromijenjeni i dostupni na uvid.

Prije pokretanja konverzije

Ažurirajte program u na verziju 5.10.0.212 ili noviju te obavezno izradite sigurnosnu kopiju baze podataka.

Preduvjeti za konverziju

U slučaju mrežnog rada, osigurajte da nitko na mreži ne radi u programu. Preporučuje se da sve instance programa budu zatvorene i da se postupak konverzije pokrene na poslužitelju (serveru), ako je to moguće.

Konverziju može pokrenuti samo korisnik koji u programu Odvjetnički ured ima administratorske ovlasti.

Postupak konverzije

Za pokretanje konverzije:

  1. Prije pokretanja konverzije obavezno izradite sigurnosnu kopiju baze podataka.
  2. U Odvjetničkom uredu izaberite modul Administracija, te zatim kliknite na Euro konverzija kao na sljedećoj slici.
  3. Na zaslonu će se pojaviti čarobnjak za konverziju.
  4. Za pokretanje konverzije, nakon što pročitate sve napomene i upozorenja, kliknite Dalje i Završi.

Ovisno o veličini baze podataka odnosno broju spisa te da li je postupak pokrenut na poslužitelju ili klijentu, konverzija može potrajati od nekoliko minuta do sat vremena.

Reference

Stvaranje sigurnosnih kopija baze podataka

Odnosi se na

Odvjetnički ured 5.10 ili noviji.