Skip navigation.
Početna stranica

Predlošci

Troškovi u predlošcima biblioteke dokumenata

Sažetak

U ovom članku je opisano dodavanje odvjetničkih troškova i pristojbi u predlošcima iz biblioteke dokumenata, te ispis troška u podnescima i dodavanje istih u troškovnik spisa prilikom dodavanja podneska u spis.

Dodavanje predložaka u biblioteku dokumenata

Sažetak

U ovom članku je opisano dodavanje predložaka u biblioteku dokumenata.

Polja u Microsoft Wordu

Sažetak

U ovom je članku dan kratak opis Microsoft Word polja, te njihova upotreba u predlošcima Odvjetničkog ureda.

Opis polja u predlošcima biblioteke dokumenata

Sažetak

U ovom članku su dokumentirana polja u predlošcima biblioteke dokumenata.

Uređivanje izgleda računa

Sažetak

U ovom članku se nalaze upute za prilagodbu izgleda računa.

Novi modul za ra?une

Sažetak

U ovom ?lanku su opisane izmjene u modulu za izdavanje ra?una.

Opis polja u predlošcima

Sažetak

U ovom članku su dokumentirana polja u predlošcima.

Mrežni predlošci dokumenata

Sažetak

U ovom članku je opisan način rada Odvjetničkog ureda s predlošcima i lokacije u kojima program pretražuje predloške.

Zaglavlja i podnožja se ne pojavljuju u podnescima

Sažetak

U se ovom članku opisuju razlozi zbog kojih se u podnescima stvorenim od strane programa Odvjetnički ured ne pojavljuje memorandum.