Skip navigation.
Početna stranica

Predlošci

Opis polja u predlošcima biblioteke dokumenata

Sažetak

U ovom ?lanku su dokumentirana polja u predlošcima biblioteke dokumenata.

Ure?ivanje izgleda ra?una

Sažetak

U ovom ?lanku se nalaze upute za prilagodbu izgleda ra?una.

Novi modul za ra?une

Sažetak

U ovom ?lanku su opisane izmjene u modulu za izdavanje ra?una.

Opis polja u predlošcima

Sažetak

U ovom ?lanku su dokumentirana polja u predlošcima.

Mrežni predlošci dokumenata

Sažetak

U ovom ?lanku je opisan na?in rada Odvjetni?kog ureda s predlošcima i lokacije u kojima program pretražuje predloške.

Dodavanje predložaka u biblioteku dokumenata

Sažetak

U ovom ?lanku je opisano dodavanje predložaka u biblioteku dokumenata.

Polja u Microsoft Wordu

Sažetak

U ovom je ?lanku dan kratak opis Microsoft Word polja, te njihova upotreba u predlošcima Odvjetni?kog ureda.

Zaglavlja i podnožja se ne pojavljuju u podnescima

Sažetak

U se ovom ?lanku opisuju razlozi zbog kojih se u podnescima stvorenim od strane programa Odvjetni?ki ured ne pojavljuje memorandum.