Skip navigation.
Početna stranica

Administracija

Konverzija kune u euro

Sažetak

U ovom članku je opisan način konverzije kune u euro.

Kako saznati izgubljenu lozinku baze podataka (SQL Server)

Sažetak

U ovom članku je opisano kako definirati novu lozinku za bazu podataka.

Detaljni opis

Izgubljenu lozinku za bazu podataka (Microsoft SQL Servera) zbog sigurnosnih razloga (jednostrana enkripcija) nije moguće saznati, već ćete lozinku morati ponovo definirati.

Prije kretanja u definiranje nove lozinke, probajte potražiti staru, a ukoliko je program instaliran od strane JAVA NET-a, slobodno nas nazovite.

Ako možete pokreniti program, pokrenite ga i napravite sigurnosnu kopiju (backup) baze podataka. Program se obično može pokrenuti i bez lozinke za bazu podataka (SQL server) na serveru, ako ste na računalo prijavljeni (logirani) kao administrator.

Rješenje

Za definiranje nove lozinke baze podataka (SQL servera):

 1. Na računalu na kojem je instalirana baza podataka (SQL Server) logirajte se kao korisnik s administratorskim pravima.
 2. Iz Windows Start izbornika izaberite naredbu Pokreni (Run), te upišite (zajedno s navodnicima):
  • "c:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\110\Tools\Binn\osql.exe" -E -S (local)\JAVANET za Microsoft SQL Server 2012 u 64-bitnim Windowsima 10.
  • "c:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Tools\Binn\osql.exe" -E -S (local)\JAVANET za Microsoft SQL Server 2005 u 32-bitnim Windowsima.
  • "c:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\90\Tools\Binn\osql.exe" -E -S (local)\JAVANET za Microsoft SQL Server 2005 u 64-bitnim Windowsima.
  • "c:\Program Files\Microsoft SQL Server\80\Tools\Binn\osql.exe" -E -S (local)\JAVANET za Microsoft SQL Server 2000.
 3. Pritisnite OK kao na slici. Ako ne znate koju verziju Microsoft SQL server i/ili Windowsa imate, probajte jednu pa drugu naredbu (dok se ne pojavi crni prozor).

Promjena naziva računala na kojem se nalazi SQL Server

Sažetak

U ovom članku su opisane radnje koje je potrebno izvršiti nakon promjene naziva poslužitelja (računala na kojem se nalazi SQL Server odnosno baza podataka).

Korisnici i grupe korisnika

Sažetak

U ovom članku je opisan rad s korisnicima i grupama korisnika u Odvjetničkom uredu.

Stvaranje sigurnosnih kopija (backup)

Sažetak

U ovom članku je opisano stvaranje automatskih dnevnih sigurnosnih kopija korištenjem Odvjetničkog ureda.

O strategiji stvaranja sigurnosnih kopija, problemima nekonsistentnosti (Fuzzy backup), izboru medija i načinu čuvanja sigurnosnih kopija možete pročitati u članku Sigurnosne kopije.

Sigurnosne kopije (backup)

Sažetak

U ovom članku je opisan način stvaranja sigurnosnih kopija (backup).

Greška 'Keyset does not exist' prilikom postavljanja automatskih sigurnosnih kopija (backup)

Sažetak

U ovom članku je opisana Windows Scheduled Tasks greška 'Keyset does not exist' koja se može javiti prilikom postavljanja automatskog stvaranja rezervnih kopija (backupa).

Pokretanje Microsoft SQL (JAVANET) servisa

Sažetak

U ovom članku je opisano pokretanje Microsoft SQL Server 2005 JAVANET servisa.

Zaustavljanje Microsoft SQL (JAVANET) servisa

Sažetak

U ovom članku je opisano zaustavljanje Microsoft SQL Server 2005 JAVANET servisa.

Greška prilikom spremanja sigurnosne kopije (backup)

Sažetak

U ovom članku je opisan način spremanja sigurnosnih kopija pod Windows Vista operativnim sustavom.