Skip navigation.
Početna stranica

Dokumenti

Mrežni predlošci dokumenata

Sažetak

U ovom članku je opisan način rada Odvjetničkog ureda s predlošcima i lokacije u kojima program pretražuje predloške.

Mapiranje mrežnih pogona

Sažetak

Ovaj članak opisuje kako mapirati mrežni pogon (disk).

Indeksiranje dokumenata

Sažetak

U ovom članku je opisano stvaranje zadatka za indeksiranje dokumenata u spisima i mapama tokom noći u mrežnom načinu rada za potrebe pretraživanja.

Pretraživanje dokumenata u mapama na disku

Sažetak

U ovom članku je opisano pretraživanje sadržaja dokumenata koji se nalaze na mreži ili lokalnom disku.

Pretraživanje dokumenata u spisima

Sažetak

U ovom članku je opisano pretraživanje sadržaja dokumenata koji se nalaze u spisima i biblioteci dokumenata.

Kako organizirati dokumente na disku

Sažetak

Ovaj članak opisuje kako organizirati dokumente na disku.