Skip navigation.
Početna stranica

Korisni?ka podrška

Dobrodošli na stranice tehni?ke podrške za program Odvjetni?ki ured.

Imate pitanja vezana uz Odvjetni?ki ured? Pronašli ste pogrešku (bug) u programu? Imate sugestije za unaprije?enje programa? Na ovim stranicama možete prona?i odgovore i savjete za rješavanje problema.


?esto postavljena pitanja i odgovori

Prije postavljanja pitanja, provjerite da li na isto ili sli?no pitanje ve? postoji odgovor u ?esto postavljenim pitanjima i odgovorima.

Pregled ?esto postavljenih pitanja i odgovora>>


Baza znanja

Baza znanja Odvjetni?kog ureda sadrži niz ?lanaka u kojima se objašnjava kako u?initi nešto ili otkloniti poteško?e.

Pregled baze znanja>>


Prijava slu?aja

Ukoliko me?u ?esto postavljenim pitanjima i forumu niste pronašli odgovor, želite prijaviti pogrešku (bug) u programu ili sugestiju, otvorite slu?aj. Vaš "slu?aj" ?e biti proslje?en našem razvojnom timu, a vi ?ete primati e-mail poruke kad se status vašeg slu?aja promijeni ("Na ?ekanju", "U radu", "Riješen",...).

Prije otvaranja novog slu?aja, provjerite ovdje da li je ve? otvoren isti ili sli?an slu?aj.

Pregled dosad prijavljenih slu?ajeva>>
Prijava slu?aja>>

Napomena: Za prijavu slu?aja, morate stvoriti korisni?ki ra?un na www.java.hr stranicama (razlog uvo?enja obveze registracije je sprje?avanje nepoželjnih reklama odnosno spama).


Forum

Pristup raznim raspravama vezanim uz Odvjetni?ki ured. Na ovom mjestu možete dobiti odgovore, postavljati pitanja, te razmijenjivati ideje i iskustva s drugim korisnicima Odvjetni?kog ureda. Za sudjelovanje u raspravama potrebno se registrirati.

Ograda od odgovornosti:

Iako nadgledan od strane zaposlenika JAVA NET-a koji aktivno sudjeluju u raspravama, ovaj forum nije zamijena za tehni?ku podršku, te rješenja koja ovdje prona?ete možda ne?e biti uvijek ispravna. JAVA NET d.o.o. se ogra?uje od bilo kakve odgovornosti za štete koje mogu proiza?i korištenjem rješenja prona?enih na ovom forumu.

Ulaz u forum>>