Skip navigation.
Početna stranica

Program javlja grešku Progrešna lozinka (Login failed for user 'sa' because the account is currently locked out.)

Sažetak

U ovom članku se opisuje otklanjanje poteškoća prilikom prijavljivanja (logiranja) u program

Detaljni opis

Program javlja grešku "Pogrešna lozinka (Login failed for user â€?sa’ because the account is currently locked out. The system administrator can unlock it.)", kad je 'sa' korisnički račun Microsoft SQL Servera zaključan.

Razlog

Microsoft SQL Server 2005 i noviji može automatski zaključati korisnički račun nakon nekoliko pogrešnih lozinki prilikom prijave, slično kao što se i SIM kartica na mobitelu može zaključati nakon 3 pogrešno unesena PIN-a.

Rješenje

Za otključavanje 'sa' korisničkog računa baze podataka (SQL servera):

 1. Na računalu na kojem je instalirana baza podataka (SQL Server) logirajte se kao korisnik s administratorskim pravima.
 2. Iz Windows Start izbornika izaberite naredbu Pokreni (Run), te upišite (zajedno s navodnicima):
  • "c:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Tools\Binn\osql.exe" -E -S (local)\JAVANET za Microsoft SQL Server 2005 u 32-bitnim Windowsima.
  • "c:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\90\Tools\Binn\osql.exe" -E -S (local)\JAVANET za Microsoft SQL Server 2005 u 64-bitnim Windowsima.
  • "c:\Program Files\Microsoft SQL Server\80\Tools\Binn\osql.exe" -E -S (local)\JAVANET za Microsoft SQL Server 2000.
 3. Pritisnite OK kao na slici. Ako ne znate koju verziju Microsoft SQL server i/ili Windowsa imate, probajte jednu pa drugu naredbu (dok se ne pojavi crni prozor).
 4. Na zaslonu će se pojaviti crni "Command Prompt" prozor u kojem će biti prikazano samo 1>, te treptući kursor. U ovaj prozor upišite ALTER LOGIN sa WITH PASSWORD = 'moja_lozinka' UNLOCK, pritisnite Enter, te u novoj liniji upišite go i pritisnite Enter kao na sljedećoj slici.
 5. Upišite exit i pritisnite Enter za zatvaranje ovog prozora.

Reference

Kako promijeniti izgubljenu lozinku baze podataka (SQL Servera)
Program javlja grešku Pogrešna lozinka

Odnosi se na

Microsoft SQL Server 2005 i noviji.