Skip navigation.
Početna stranica

Kako organizirati dokumente na disku

Sažetak

Ovaj članak opisuje kako organizirati dokumente na disku.

Detaljni opis

Odvjetnički ured ne zahtijeva spremanje vaših dokumenata na određenoj lokaciji na vašem disku i/ili mreži, no vrlo je preporučljivo spremati sve dokumente ureda na jednom mjestu.

Ukoliko već niste odredili lokaciju i organizirali strukturu spremanja dokumenata, preporučujemo da na serveru stvorite jednu mapu (folder), u kojoj se nalaze podmape Spisi i Kontakti. U mapu spisi spremamo dokumente vezane za spise, a u mapu Kontakti dokumente vezane za stranke. Unutar ove dvije mape, kreirajte nove mape i to unutar mape Spisi, za svaki spis mapu nazvanu po broju spisa, a unutar mape Kontakti mape nazvane po prezimenu i imenu stranke, kao u sljedećem primjeru:

D:\Dokumenti
  Spisi
   2456
   2457
   2458
  Kontakti
   Antic Ante
   Juric Jure
   Matic Mate

Da bi naveli programu lokaciju gdje spremate dokumente:

 1. Ukoliko je lokacija na mrežnom računalu, preporučujemo mapiranje mrežnog pogona.
 2. Izaberite naredbu Mogućnosti iz izbornika Alati.
 3. U dijaloškom okviru Mogućnosti, kliknite na Dokumenti.
 4. U polje "Na poslužitelju (serveru)" upišite lokaciju mape gdje spremate dokumente u UNC* formatu (ukoliko ne koristite mrežne pogone). Ova lokacija vrijedi za sva računala u mreži.
 5. U polje "Kopija na lokalnom računalu", možete za svako računalo na mreži, upisati kako se ta lokacija vidi s tog računala. Uobičajeno je to potrebno upisati samo na računalu na kojem se dokumenti nalaze (serveru).
 6. Ukoliko ste stvorili posebne mape za spremanje dokumenata vezanih uz spise i kontakte, u polje "Spisi" upišite naziv podmape u kojoj želite spremati dokumente vezane za spise (u našem primjeru Spisi), a u polju "Kontakti", naziv podmape u kojoj želite spremati dokumente vezane za kontakte (u našem primjeru Kontakti).

Reference

Mapiranje mrežnih pogona

Odnosi se na

Odvjetnički ured 2.6 (u novijim verzijama su moguće izmjene).* - UNC format se sastoji od imena računala i puta do datoteke odnosno mape (npr. "\\server\mapa" ili "\\server\c$\Program Files"), gdje je 'server' naziv računala ili IP adresa, a 'mapa' dijeljena mapa na tom računalu, dok 'c$\Program Files', ustvari predstavlja 'c:\Program Files' na tom računalu.