Skip navigation.
Početna stranica

Polja u Microsoft Wordu

Sažetak

U ovom je članku dan kratak opis Microsoft Word polja, te njihova upotreba u predlošcima Odvjetničkog ureda.

Detaljni opis

Polja su funkcije Microsoft Worda koje se unose u tekst dokumenta kao rezervirana mjesta za podatke koji se mijenjaju u dokumentu odnosno čiji će sadržaj biti poznat tek prilikom ispisa ili stvaranja dokumenta iz predloška.

Polja se koriste kod izrade tipskih dokumenata u kojima se mijenjaju samo određeni podaci (npr. datum, naziv suda, imena stranaka i sl.), dok ostatak dokumenta ostaje nepromijenjen.

Tipični primjer upotrebe polja u Odvjetničkom uredu su predlošci podnesaka koji koriste Wordova MergeField polja, koja se prilikom stvaranja dokumenta iz predloška zamijenjuju podacima iz trenutno označenog spisa.

Unos polja u dokument

Polja se u dokument mogu unositi u Microsoft Wordu putem alatne trake Odvjetničkog ureda ili putem naredbe Field... (Polje...) iz izbornika Insert (Umetanje).

Unos polja putem alatne trake

Polja se u dokument unose putem alatne trake na način da kliknete na ikonu Umetni polje u predložak kao na slici, te se iz dijaloškog okvira Umetanje polja u predložak izabere polja koje se želi dodati dokumentu.

Unos polja putem naredbe Field

Polja se u dokument unose pomoću naredbe Field... (Polje...) iz izbornika Insert (Umetanje). U dijaloškom okviru Polje u lijevom dijelu se bira vrsta polja (nas zanima samo MergeField polje), a u desnoj strani naziv, svojstva i mogućnosti polja.

Napredni korisnici mogu unositi polja i izravno u dokument. Polja se u dokument mogu unositi unutar vitičastih zagrada, s tim da zagrade polja ne možete unositi upisivanjem pomoću tipkovnice, već ih morate umetnuti pomoću tipkovnog prečaca Ctrl+F9. Na primjer { MERGEFIELD SpisPoslBr }.

Uvjetna polja

Pored MergeField polja, prilikom izrade predložaka za Odvjetnički ured, napredni korisnici mogu koristi i IF polje za uvjetno izvršavanje:

{ IF Izraz1 Operator Izraz2 "Ako je Istinito" "Ako nije istinito" }

Ovo polje uspoređuje dva izraza, a zatim umeće tekst prema rezultatu usporedbe.

Operator usporedbe može biti:

  • =   Jednako
  • <>   Različito
  • >   Veće od
  • <   Manje od
  • >=   Veće ili jednako
  • <=   Manje ili jednako

Primjeri:

{IF {MERGEFIELD KontSpol} = 0 "Poštovani," "Poštovana,"}

{IF {MERGEFIELD SpisSudNaziv} = "" "OPĆINSKI SUD U __________" {MERGEFIELD SpisSudNaziv} }

Reference

Opis polja u predlošcima
Opis polja u predlošcima biblioteke dokumenata
Microsoft Office pomoć

Odnosi se na

Odvjetnički ured.