Skip navigation.
Početna stranica

Troškovi u predlošcima biblioteke dokumenata

Sažetak

U ovom članku je opisano dodavanje odvjetničkih troškova i pristojbi u predlošcima iz biblioteke dokumenata, te ispis troška u podnescima i dodavanje istih u troškovnik spisa prilikom dodavanja podneska u spis.

Detaljni opis

U podneske dodane kao predlošci u biblioteci dokumenata možete dodati polja za izračun troška sastava tog podneska, te pristojbi i javnobilježničkih nagrada.

Prilikom stvaranja podneska iz predloška, program će izračunati odvjetnički trošak sastava podneska, te sudske pristojbe ili javnobilježničke nagrade. Nakon što tako stvoreni podnesak u Microsoft Wordu dodate u spis klikom na Dodaj u spis ikonu na alatnoj traci Odvjetničkog ureda kao na slici, program će dodati troškove i u troškovnik spisa.

Dodavanje predložaka u biblioteku dokumenata

Prilikom dodavanja predložaka u biblioteku dokumenata potrebno je paziti da se kod dodavanja predloška klikne na Napredno..., te se u dijaloškom okviru Napredne postavke izabere opcija Predložak (skupno pismo), te se odredi vrsta podneska klikom na ... kao na slici.

U dijaloškom okviru Vrsta predloška potrebno je odrediti vrstu predloška za izračun troška.

Više o dodavanju predložaka u biblioteku pročitajte u članku Dodavanje predložaka u biblioteku dokumenata.

Dodavanje polja za izračun troška u predložak

Prilikom dodavanja polja za izračun troška u predložak potrebno je dodati polje Trošak kao na slijedećoj slici, te formatirati dodano polje <SpisTrosak> u Microsoft Wordu.

Nakon dodavanja polja <SpisTrosak> formatirajte prikaz troškovnika kao na slici:

  1. Označite polje <SpisTrosak>.
  2. Izaberite desni tabulator na način da klikate mišem u lijevi gornji kvadratić dok se ne pojavi oznaka za desni tabulator (obrnuto slovo L) kao na slici.
  3. Kliknite na ravnalo za postavljanje desnog tabulatora.

Troškovnik u prijedlogu za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave

Za razliku od svih ostalih vrsta podnesaka, kod prijedloga za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave, polje <SpisTrosak> će osim popisa troškova, dodati i opis zahtjevanog troška, te razdvojiti troškove na nastale i predvidive.

Reference

Dodavanje predložaka u biblioteku dokumenata
Polja u Microsoft Wordu
Opis polja u predlošcima
Opis polja u predlošcima biblioteke dokumenata

Odnosi se na

Odvjetnički ured 5.8 i novije.