Skip navigation.
Početna stranica

Zaustavljanje Microsoft SQL (JAVANET) servisa

Sažetak

U ovom članku je opisano zaustavljanje Microsoft SQL Server 2005 JAVANET servisa.

Detaljni opis

U ovom članku su korištene slike iz Windows Vista sučelja, s tim da je procedura gotovo identična i pod operativnim sustavom Windows XP.

Za zaustavljanje Microsoft SQL Server 2005 (JAVANET) servisa:

  1. Kliknite desnom tipkom na ikonu Computer (My Computer u Windowsima XP) na radnoj površini (desktopu) i iz padajućeg izbornika izaberite naredbu Manage kao na sljedećoj slici.
  2. U Computer Management prozoru u lijevom okviru kliknite na Services and Applications, zatim na Services, te u desnom okviru kliknite desnom tipkom miša na SQL Server (JAVANET) i iz padajućeg izbornika izaberite naredbu Stop kao na sljedećoj slici.

Reference

Pokretanje Microsoft SQL (JAVANET) servisa

Odnosi se na

Odvjetnički ured i Microsoft SQL Server 2005.