Skip navigation.
Početna stranica

Zapis broja slovima

Odvjetnički ured dodaje Microsoft Wordu mogućnost zapisa broja slovima.

Za unos broja slovima:

  1. Kliknite na ikonu sa slike u alatnoj traci Odvjetničkog ureda.
  2. Izaberite format broja (bez razmaka između riječi uobičajen za pravne dokumente ili po pravopisu) i kliknite Umetni.