Skip navigation.
Početna stranica

Aktivacija

Obvezni podaci
Unesite CD-ROM serijski broj. Ovaj broj možete pronaći na samom disku ili na njegovoj kutiji (naljepnica).
Unesite serijski broj programa. Serijski broj programa možete pronaći u dijaloškom okviru za registriranje programa.
Neobvezni podaci