Skip navigation.
Početna stranica

Pregled Odvjetni?kog ureda

Odvjetni?ki ured se sastoji od skupa modula za upravljanje spisima, kalendarima, kontaktima te drugim informacijama. Odvjetni?ki ured ima na stotine mogu?nosti, a ovdje su prikazane samo neke od njih.

Ured danas


Ured danas je po?etna stranica programa koja vam omogu?uje:

 • prikaz vaših ro?išta, o?evida, obveza u naredna tri dana,
 • ure?ivanje prikazanih ro?išta, o?evida i obveza,
 • generiranje (ispis) troškovnika za prikazana ro?išta,
 • prikaz savjeta dana,
 • ispis na pisa?.

Spisi


Predmeti stranaka su temelj svakog odvjetni?kog ureda. Za svaki od njih otvarate spis. Sve vaše radnje završavaju u tim spisima. Odvjetni?ki ured je svjestan toga. I više, svi vaši spisi trenutno su vam dostupni, bolje organizirani, jednostavniji za uporabu, a brzina pretraživanja je gotovo trenutna.

Jednostavnim klikom miša na spis, imate uvid u sve osobe koje imaju veze s njim (stranke, protustranke, suca,...), njihove kontakt informacije, ro?išta, radnje, dokumente, kronologiju spisa itd.

Ovdje možete ispisivati omote spisa, punomo?i, generirati podneske i troškovnike prema vašim predlošcima, a kad ste ve? tu, zašto ne bi mogli i iz spisa direktno promijeniti telefonski broj stranke ili pogledati koji su vam još spisi kod suca koji vodi ovaj spis.

Neke od važnijih mogu?nosti ovog modula su:

 • filtriranje prikaza,
 • pretraživanje spisa,
 • prikaz svih osoba vezanih za ovaj spis i njihovih podataka,
 • vo?enje bilješki,
 • vo?enje i generiranje troškovnika,
 • prikaz i ure?ivanje ro?išta,
 • dodavanje dokumenata,
 • ispis omota spisa,
 • ispis odvjetni?ke punomo?i,
 • generiranje podnesaka,
 • generiranje tužbe i žalbe uz izra?un troška,
 • privatni spisi (nevidljivi za ostale korisnike),
 • ispis na pisa?

Ro?išnik - kalendar


Ro?išnik je modul za ure?ivanje ro?išta i drugih doga?aja za vas ili cijeli ured. Potpuno je fleksibilan i omogu?uje vam prikaz vaših doga?aja u nizu razli?itih pogleda.

Osnovne mogu?nosti ro?išnika su:

 • prikaz ro?išta odre?enog ili svih odvjetnika u uredu,
 • mogu?nost automatskog dodavanja ro?išta u troškovnik,
 • vizualnost preklapanja ro?išta,
 • neradni dani i praznici imaju razli?itu boju pozadine,
 • privatni doga?aji (nevidljivi za ostale korisnike),
 • ispis na pisa?.

Kontakti - adresar


Unutar ovog modula možete spremati podatke o svim (pravnim i fizi?kim) osobama koje su u bilo kakvoj vezi sa vašim uredom.

Za svaku osobu pored osnovnih informacija (brojevi telefona, bilješke,...) možete vidjeti i spise u kojima se nalazi u odre?enom svojstvu (npr. stranka) ili bilo kojem svojstvu (sudac, punomo?nik,...).

 • filtriranje prikaza,
 • pretraživanje,
 • prikaz spisa kontakta,
 • grupiranje kontakata,
 • prikaz broja koji zove,
 • ispis na pisa?.

Biblioteka - zakoni


U biblioteci se nalaze veze na sudsku praksu i pravni propisi Republike Hrvatske. Biblioteka Odvjetni?kog ureda trenutno sadrži pro?iš?ene tekstove stotinjak zakona od njihovog donošenja do danas (pogledajte na primjeru Zakona o radu).

Svi zakoni su vam uvijek na dohvatu ruke, nema potrebe za nikakvim CD-ovim koji zastare ve? nakon par mjeseci. Nakon svakog zasjedanja Hrvatskog sabora, JAVA NET kreira nove pro?iš?ene tekstove, a vi vašu biblioteku ažurirate iz Odvjetni?kog ureda ili Microsoft Worda sa dva klika mišem.

 • više od 200 zakona,
 • ve?ina zakona ima sadržaj i hyperlinkove na ?lanke,
 • ažuriranje zakona putem interneta,
 • ispis na pisa?.