Skip navigation.
Početna stranica

Pametne oznake (smart tags)

Odvjetnički ured dodaje Microsoft Office programima nekoliko pametnih oznaka vezanih za pravo. Pametne oznake su podaci koji se prepoznaju unutar dokumenta i označavaju kao određena vrsta podataka. Na primjer, broj spisa, naziv zakona, ime osobe. Nad pametnim oznakama mogu se izvršiti akcije koje ovise o vrsti pametne oznake. Na primjer, nad pametnom oznakom 'Broj spisa' može se izvršiti akcija otvaranja spisa u Odvjetničkom uredu.

Pametne oznake su u dokumentu prikazane kao ljubičasto točkasto podcrtani tekst.

U gornjem primjeru su pametne oznake Odvjetničkog ureda unutar Microsoft Worda prepoznale uobičajenu skraćenicu Zakona o parničnom postupku. Da biste vidjeli koje akcije možete napraviti nad tom pametnom oznakom, pozicionirajte pokazatelj miša nad podcrtanim tekstom i pričekajte jednu sekundu dok se ne pokaže gumb Akcija pametnih oznaka.

Tada možete kliknuti gumb koji prikazuje popis akcija koje možete izvršiti.

U ovom slučaju kao akcija je ponuđeno otvaranje pročišćenog teksta Zakona o parničnom postupku. Ukoliko pametna oznaka predstavlja sudski broj spisa kao na sljedećoj slici.

Akcije koje možemo izvršiti su otvaranje spisa u Odvjetničkom uredu i pogled na status zemljišnoknjižnog predmeta u zemljišniku.

Pametne oznake Odvjetničkog ureda podržavaju Microsoft Office XP, 2003 i novije verzije. U Microsoft Officeu 2007 su pametne oznake isključene, te ih je potrebno ručno uključiti.