Skip navigation.
Početna stranica

Administracija

Naredbe za administriranje programa (dodavanje korisnika, stvaranje sigurnosnih kopija) i podešavanja na mrežnoj razini u višekorisničkom sustavu.