Skip navigation.
Početna stranica

Obračun zateznih kamata

Odvjetnički ured sadrži dva modula za izračun zateznih kamata.

Zatezne kamate

Modul Zatezne kamate se nalazi u Alatima i služi za jednostavni izračun zateznih kamata za određeni period za fizičke i pravne osobe.

Obračun kamata

Modul Obračun kamata se nalazi u Financijama, a služi za složeni obračun zateznih kamata kad dužnik otplaćuje dug obročno.

Kod ovog modula se posebno unose potraživanja (glavnice) i troškovi, te uplate dužnika, s tim da je dopušten unos više potraživanja (glavnica), troškova i uplata dužnika s različitim datumima dospijeća. Svakom uplatom dužnik prvo namiruje troškove, zatim kamatu i na kraju glavnicu.

Tipičan primjer upotrebe ovog obračuna je obračun dugovanja prilikom ovrhe na plaći ovršenika. U program se unesu sva glavna potraživanja i troškovi iz presude odnosno prijedloga za ovrhu, te se naknadno evidentira svaka uplata ovršenika.

Obračun se može vezati za spis i/ili stranku odnosno kontakt.

Više o obračunu zateznih kamata možete pročitati ovdje.