Zakon o radu
Važniji zakoni    Svi zakoni    Prema grani prava
Stupio na snagu Narodne novine    Pročišćeni tekst Naziv propisa (izmjene i dopune)
03.06.2005 68/05 od 03.06.2005    Pročišćeni tekst Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj:U-I-2766/2003 i dr.
09.03.2004 30/04 od 09.03.2004    Pročišćeni tekst Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o radu
19.07.2003 142/03 od 10.09.2003    Pročišćeni tekst Ispravak Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu
30.08.2003 123/03 od 31.07.2003    Pročišćeni tekst Zakon o izmjenama i dopunama Stečajnog zakona
19.07.2003 114/03 od 19.07.2003    Pročišćeni tekst Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu
10.03.2001 17/01 od 02.03.2001    Pročišćeni tekst Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu
07.08.1998 102/98 od 29.07.1998    Pročišćeni tekst Zakon o mirovinskom osiguranju
16.06.1995 65/95 od 11.09.1995    Pročišćeni tekst Ispravak Zakona o radu
16.06.1995 54/95 od 02.08.1995    Pročišćeni tekst Ispravak Zakona o radu
16.06.1995 38/95 od 08.06.1995    Izvorni tekst Zakon o radu
 
»Narodne novine«, br. 38/95., 54/95., 65/95., 102/98., 17/01., 82/01., 114/03., 123/03., 142/03., 30/04. i 68/05.