Skip navigation.
Početna stranica

Korisničko definirana polja

Sažetak

Ovaj članak opisuje kako dodati korisnički definirana polja spisima.

Detaljni opis

Ukoliko vam standardna polja kojima se opisuju spisi u Odvjetničkom uredu nisu dovoljna, možete definirati dodatna korisnička polja.

Za dodavanje novih korisničkih polja:

  1. Morate se prijaviti u program kao administrator. Samo korisnik 'admin' može uređivati korisnička polja.
  2. U višenamjenskom okviru u desnom donjem dijelu prozora izaberite Korisnički podaci kao na slici te kliknite na Polja.
  3. Na zaslonu će se pojaviti dijaloški okvir za uređivanje korisničko definiranih polja kao na sljedećoj slici.
  4. Kliknite na Dodaj, te u dijaloškom okviru Dodavanje korisničkog polja upišite naziv novog polja. U nazivu polja nemojte koristiti razmake, znakove interpunkcije ni naša slova.
  5. Nakon dodavanja polja, upišite labelu polja (ostalim korisnicima programa, prikazuje se "labela", a ne naziv polja).
  6. Definirajte vrstu polja.
  7. Ukoliko ste za vrstu polja izabrali "Kombiniranu kontrolu" ili "Listu ponuđenih vrijednosti", u polje Vrijednosti trebate dodati vrijednosti koje će biti prikazane u kontrolama. Vrijednosti se odvajaju znakom # (Na primjer: "DA#NE").

Reference

nema

Odnosi se na

Odvjetnički ured 3.0 (u novijim verzijama su moguće izmjene).