Skip navigation.
Početna stranica

Program za javne ovršitelje - JAVA NET Javnoovršiteljski ured

Javnoovršiteljski informacijski sustav iznimno je praktičan i intuitivan, te se integrira direktno u MS Word

 • u cijelosti omogućava jednostavan, siguran i brz rad javnoovršiteljskog ureda što uključuje rad sa upisnicima i spisima
 • razvijen je na platformi informacijskog sustava Odvjetnički ured koji je godinama testiran od strane 600 korisnika
 • sadrži sve upisnike i u potpunosti je usklađen sa Zakonom o javnim ovršiteljima, Javnoovršiteljskim poslovnikom i Ovršnim zakonom
 • dodatne funkcije poput ročišnika, kamatnog obračuna kod obročne otplate i slično

Primarne funkcije

 • Unos podataka: skeniranje dokumenata
 • Automatsko stvaranje i popunjavanje obrazaca
 • Ispis dokumenata i dostavnica
 • Kreiranje izvješća o radu za Komoru i ostala izvješća
 • Izdavanje računa

Rad sa primarnim funkcijama

 • Unos podataka
  • Potpuna digitalizacija spisa uz pomoć skeniranja podnesaka i ostalih dokumenata koji čine javnoovršiteljski spis
 • Knjiga pologa, očevidnik, dostave, abecedni imenik, upisnik ovrha, poslovni upisnik
  • Kompletan unos spisa sa svim traženim podacima i vrijednostima (npr. VPS – vrijednost predmeta spora)
 • Automatsko popunjavanje obrazaca
  • Npr. ovršni nalozi, prijedlozi, rješenja, zaključci
  • Stvaranje vlastitih obrazaca
 • Ispis dokumenata i dostavnica
  • Kreiranje i ispis isprava, omota spisa, propisanih obrazaca
 • Kreiranje izvješća o radu za Komoru i ostala izvješća
  • Sadrži poseban modul za stvaranje izvješća
 • Izdavanje računa
  • Automatsko stvaranje računa po propisanim JO tarifama

Dodatne funkcije

 • Ročišnik
  • Ročišta, očevidi, cjelodnevni događaji i obveze (ročišta i očevidi su povezani sa tarifom)
  • Prikaz stavki ročišnika pojedinog korisnika ili za cijeli ured
 • Pošta
  • Ulazna/izlazna, skeniranje dokumenata
 • 12.345,67 kn
  • Zapisivanje broja slovima: Dvanaesttisućatristočetrdesetpet kuna i šezdesetsedam lipa
 • MS Word integracija
  • Čitav rad moguć je iz MS Worda
 • Poruke
  • Interni sustav poruka unutar ureda
 • Biblioteka
  • Gruntovnica – pretraživanje zemljišnih knjiga (za Zagreb)
  • Zakoni – npr. pozivanje pročišćenog teksta zakona direktno iz Worda
  • Predlošci
  • Indeksiranje i pretraživanje dokumenata ureda
 • Financije
  • Izdavanje računa
  • Obračun kamata
  • Unos i ispis putnih naloga i računa
  • Financijska izvješća
 • Sigurnost
  • Automatsko stvaranje sigurnosnih kopija (backup)
  • Svakom korisniku se mogu dodijeliti određena prava nad pojedinim djelovima programa (pravo uvida, dodavanja, uređivanja, brisanja,…) ili stavkama (zabrana uvida u točno određeni spis, ročište)
  • Program bilježi izmjenu bilo kojeg podatka od strane bilo kojeg korisnika programa, te je u svakom trenutku za svaku stavku moguće vidjeti tko je kada i što izmijenio

Tehnički zahtjevi

 • Minimalni zahtjevi za klijenta:
  • Windows XP SP 2 ili noviji operativni sustav.
  • 512 MB RAM-a (Preporučujemo 2 GB)
  • 500 MB slobodnog prostora na tvrdom disku.
  • Intel Pentium III ili AMD Athlon procesor
 • Minimalni zahtjevi za server:
  • Windows XP Professional SP 2 ili bolji operativni sustav (preporučujemo Windows SBS 2011 Essential)
  • 2 GB RAM-a
  • 50 GB slobodnog prostora na tvrdom disku za podatke i skenirane dokumente
  • Vanjski disk za sigurnosne kopije (backup)

Financijska ponuda

 • Mjesečni najam + održavanje, po računalu 125,00 kn + PDV
 • Uključuje nadogradnje programa (sigurnosne nadogradnje i promjene zakona, pravilnika, tarifa itd; svaki put kad se računalom pristupa internetu automatski se pretražuje i instaliraju eventualne promjene i nove nadogradnje programa)
 • Nakon najma četvrte licence (po uredu) sve daljnje licence su besplatne
 • Instalacija programa i obuka korisnika, jednokratno po korisniku 500,00 kn + PDV
 • Cijena obuke ovisi o stvarnoj organizaciji (da li se radi o grupnoj edukaciji po regijama ili pojedinačna edukacija u uredu korisnika)
 • Obuka se radi na početku pri instalaciji programa a eventualne naknadne edukacije se posebno dogovaraju

Potpora - opcija

 • Partnerska tvrtka Administra, jedina je tvrtka obučena i certificirana za pružanje potpore i obuke vezane u Javno ovršiteljski informacijski sustav
 • preporučujemo korištenje potpore po stvarnoj potrebi što je na mjesečnoj/godišnjoj bazi daleko manji ukupan trošak
 • paketi korištenja on-line potpore koji uz potporu programu JO obuhvaća i rješavanje problema tipa usporenog rada računala, vraćanje slučajno obrisanih dokumenata, čišćenje računala od suvišnih softwarea itd.


 • Primjer Administra OPTIMUM™ online potpora
  • cijena 150 kn + PDV mjesečno = 184,50 kn
  • 3h online potpore mjesečno, obračunska jedinica je 15 min. = 12,50 kn + PDV.
  • Nakon potrošenih ugovorenih 3 sata svakih slijedećih 15 min. košta 50 kn + PDV (1h= 200 kn + PDV) • Pregled cijene
  • Mjesečni najam: 125,00 + PDV (mjesečno)
  • Instalacija i obuka: 500,00 + PDV (jednokratno)
  • Potpora za JO program + Vaš IS: 150,00 +PDV (mjesečno, 3h Administra OPTIMUM™ online potpora)

Preuzimanje (download)

Nakon preuzimanja, pokrenite JavnoOvrUred-5.2.0.107.exe i pričekajte 15-20 sekundi za pokretanje instalacijske procedure (imajte strpljenja, jer radi se ipak o komprimiranoj datoteci od 160 MB).

Umjesto zaključka

 • Vjerujemo da naša ponuda obuhvaća kompletno rješenje za funkcioniranje Javnoovršiteljskih ureda na najoptimalniji način te da obuhvaća samo stvarne a ne i skrivene ili nepotrebne troškove

HVALA NA UKAZANOM INTERESU I POVJERENJU!