Skip navigation.
Početna stranica

Postupak izdavanja računa

Sažetak

U ovom članku je opisan postupak izdavanja računa.

Detaljni opis

Od verzije 5.4 u Odvjetničkom uredu možete izdavati "fiskalne" gotovinske i bezgotovinske račune, te bezgotovinske račune, čiji brojevi ne koriste pravila o slijedu brojeva fiskalnih računa, ako je tako odlučeno internim pravilnikom.

Za izdavanje računa

  1. U modulu Financije, kliknite na Računi kao na sljedećoj slici.
  2. Na zaslonu će se pojaviti dijaloški okvir sa prikazom izdanih računa. Kliknite na Novi račun... kao na sljedećoj slici.
  3. Program će Vas upitati za vrstu računa. U ovom primjeru ćemo izabrati Fiskalni račun, no procedura je gotovo identična i za bezgotovinske račune.
  4. Za dodavanje stavki računu kliknite na Dodaj radnje, za dodavanje odvjetničkih radnji iz spisa, Dodaj izdatke za dodavanje sudskih pristojbi i drugih stavki koje ne podliježu oporezivanju iz spisa, te na Dodaj ostalo za opisno dodavanje stavki računa koje se ne nalaze evidentirani u spisima.
  5. Prilikom dodavanja radnji i izdataka, bit će prikazane sve nefakturirane radnje u tom spisu. U jednom dodavanju možete izabrati samo radnje iz jednog spisa. Ako je potrebno dodati radnje iz više različitih spisa u istom računu, kliknite ponovo na Dodaj radnje i odaberite drugi spis kao na sljedećoj slici.
  6. Nakon što unesete sve stavke, kliknite na U redu.
  7. Ako ste odabrali fiskalni račun, program će vas pitati želite li odmah prijaviti račun Poreznoj upravi. Nakon prijave Poreznoj upravi, račun više nije moguće mijenjati, osim bilješki. Poreznoj upravi se prijavljuje broj računa, datum i vrijeme, iznosi osnovice poreza, iznos poreza, poreznog oslobođenja, OIB poreznog obveznika i operatera. OIB-i stranke i stavke računa se ne šalju poreznoj upravi.
  8. Nakon slanja podataka Poreznoj upravi, program će otvoriti račun u Microsoft Wordu, gdje ga dodatno možete urediti prije ispisa.

Reference

Uređivanje izgleda računa
Fiskalizacija

Odnosi se na

Odvjetnički ured 5.4 i novije.