Skip navigation.
Početna stranica

Dokumenti

Povezivanje dokumenata sa spisima, tako da su vam uvijek pri ruci. Otvorite bilo koji tip dokumenta dvostrukim klikom miša na naziv dokumenta u listi.

Dokument može biti datoteka na disku (bilo kojeg tipa), mapa (zgodno ako sve dokumente vezane za neki spis držite u istoj mapi) ili stranica na internetu.