Skip navigation.
Početna stranica

Odvjetni?ki ured cjenik

Program
Odvjetni?ki ured izdanja Prva licenca Dodatne licence
Odvjetni?ki ured Basic besplatno besplatno
Odvjetni?ki ured Single 3.500,00 kn -
Odvjetni?ki ured Standard S * 5.000,00 kn *2.500,00 kn
Odvjetni?ki ured Standard M 7.500,00 kn 2.500,00 kn
Odvjetni?ki ured Standard Rent (mjese?ni najam) 109,00 kn 109,00 kn
Odvjetni?ki ured Partner ** 10.000,00 kn 3.500,00 kn
Gore navedene cijene se odnose na vremenski neograni?eno pravo korištenja licencirane verzije programa, osim za Standard Rent izdanje kod kojeg se navedena cijena odnosi na vremensko ograni?eno pravo korištenja programa u trajanju od mjesec dana.
Ažuriranje programa
Godišnja pretplata na nove verzije Prva licenca Dodatne licence
Odvjetni?ki ured Basic besplatno besplatno
Odvjetni?ki ured Single 350,00 kn -
Odvjetni?ki ured Standard S 500,00 kn 250,00 kn
Odvjetni?ki ured Standard M *** 750,00 kn 250,00 kn
Odvjetni?ki ured Standard Rent uklju?eno u pretplatu uklju?eno u pretplatu
Odvjetni?ki ured Partner ** 1.000,00 kn 350,00 kn
Gore navedene cijene se odnose na opcionalnu godišnju pretplatu (godinu dana od dana aktivacije usluge).
Nadogradnja
Nadogradnja izdanja Prva licenca Dodatne licence
Sa Standard S na Standard M 3.000,00 kn
-
Sa Standard M na Partner 5.000,00 kn 1.500,00 kn
Tehni?ka podrška
Godišnja pretplata na tehni?ku podršku Prva licenca Dodatne licence
Putem Interneta (Forum, prijava problema,…) besplatno besplatno
Putem e-maila ** 750,00 kn 0,00 kn
Dodatne usluge
Instaliranje programa** *** **** 500,00 kn
Prilago?avanje predložaka (memoranduma) 500,00 kn
Izrada izvješ?a Odre?uje se analizom složenosti
Prijenos podataka iz postoje?e baze Odre?uje se analizom sustava
Obuka (po satu)** 300,00 kn

* Jednokorisni?ka verzija, mogu?e je kupiti samo jednu dodatnu licencu za suradnicu.

** Partner uklju?uje instaliranje programa, obuku u trajanju od tri sata, te dvije godišnje pretplate na tehni?ku podršku putem e-maila i ažuriranje programa.

*** Standard M uklju?uje instaliranje programa, te jednu godišnju pretplatu na ažuriranje programa.

**** Korisnicima Partner i Standard M izdanja se odobrava popust ako se odlu?e za samostalnu instalaciju.

Navedene cijene ne uklju?uju PDV.

Više o izdanjima Odvjetni?kog ureda možete vidjeti ovdje.