Skip navigation.
Početna stranica

Kopiranje baze podataka na drugi SQL Server

Sažetak

U ovom članku je opisano vraćanje podataka iz sigurnosne kopije baze podataka odnosno kopiranje baze podataka s jednog na drugi SQL server.

Detaljni opis

Ukoliko se podaci vraćaju na isti server s kojeg je i stvorena sigurnosna kopija, za vraćanje podataka iz sigurnosne kopije može se koristiti naredba Sigurnosne kopija (backup) iz modula Administracija, kojim je i napravljena sigurnosna kopija. U većini slučajeva ova naredba može vratiti podatke iz sigurnosne kopije koja je stvorena na drugom računalu (serveru) koji koristi istu verziju Microsoft SQL Servera.

Ako je sigurnosna kopija stvorena na različitoj verziji Microsoft SQL Servera baza od one na kojoj se podaci vraćaju (obično kod kopiranja s Windows 7/8 na Windows 10) ova naredba će prijaviti grešku te je potrebno za kopiranje baze podataka iz jednog servera na drugi koristiti program Microsoft SQL Server Management Studio.

Kopiranje baze podataka s Windows 7 na Windows 10 64-bit bez korištenja programa Microsoft SQL Server Management Studio

Ukoliko ste pri instalaciji Odvjetničkog ureda koristili podrazumijevajuće (default) postavke za instalaciju Microsoft SQL servera, podatke je moguće kopirati na Windows 10 i bez korištenja programa Microsoft SQL Server Management Studio:

  1. Stvorite sigurnosnu kopiju podataka na starom serveru u Odvjetničkom uredbom naredbom Sigurnosne kopija (backup) iz modula Administracija na USB disk (npr. E:\OdvBackup-YYYY-MM-DD.dat)
  2. Na novom računalu na kojem je instalirana različita verzija SQL Servera logirajte se kao korisnik s administratorskim pravima.
  3. Iz Windows 10 Start izbornika izaberite naredbu Pokreni (Run), te upišite (zajedno s navodnicima):
    • "c:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\110\Tools\Binn\osql.exe" -E -S (local)\JAVANET
  4. Pritisnite OK.
  5. Na zaslonu će se pojaviti crni "Command Prompt" prozor u kojem će biti prikazano samo 1> i trepteći kursor. U ovaj prozor upišite USE master , pritisnite Enter te u novoj liniji upišite go i pritisnite Enter kao na sljedećoj slici.
  6. Zatim upišete RESTORE DATABASE Odvjetnik FROM DISK='E:\OdvBackup-YYYY-MM-DD.dat' WITH REPLACE, MOVE 'Odvjetnik' TO 'C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\MSSQL11.JAVANET\MSSQL\Data\Odvjetnik.mdf', MOVE 'Odvjetnik_log' TO 'C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\MSSQL11.JAVANET\MSSQL\Data\Odvjetnik_log.ldf', pritisnite Enter te u novoj liniji upišite go i pritisnite Enter, s tim da umjesto E:\OdvBackup-YYYY-MM-DD.dat upišete stvarnu putanju i naziv datoteke u kojoj se nalazi sigurnosna kopija

Ako SQL Server javi grešku, provjerite putanje do datoteka Odvjetnik.mdf i Odvjetnik_log.ldf na novom serveru (uobičajeno se nalaze u "C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\MSSQL11.JAVANET\MSSQL\Data\") ili kopirajte bazu podataka pomoću programa Microsoft SQL Server Management Studio.

Reference

Kako saznati izgubljenu lozinku baze podataka (SQL Server)
Promjena naziva računala na kojem se nalazi SQL Server

Odnosi se na

Odvjetnički ured (sve verzije).