Skip navigation.
Početna stranica

Ažuriranje baze nakon ažuriranja programa nije moguće

Broj slučaja:100-114
Projekt:Odvjetnički ured
Otvorio:tgrujic
Status:Otvoren
Dodijeljen:admin
Prioritet:Normlan
Tip:Podrška
Otvoren dana:Ponedjeljak, 3 Svibanj, 2010 - 14:15
Zadnja izmjena:Ponedjeljak, 3 Svibanj, 2010 - 14:15

Podignuta je nova verzija Odvjetničkog ureda na serveru (4.5) Budući da je u toj verziji ažurirana baza, program na startu daje poruku: "Verzija programa je novija od baze podataka. Želite li ažurirati bazu podataka?" Nakon odabira "Yes" pojavi se prozor "Za ažuriranje baze podataka ponovno pokrenite program". I to se ponavlja u krug. Nakon ponovnog pokretanja programa sve je isto.