Skip navigation.
Početna stranica

Izračun sudskih pristojbi iz Odvjetničkog ureda na stranicama Ministarstva pravosuđa

U okviru projekta Sudačka-mreža Ministarstva pravosuđa predstavljeno je online izračunavanje sudskih pristojbi.

Navedeni modul razvijen je uz suradnju programerskog tima Sudačke mreže od strane JAVA NET d.o.o., a baziran je na modulu za izračun sudskih pristojbi iz Odvjetničkog ureda.


Izračun sudskih pristojbi na internetu