Skip navigation.
Početna stranica

Izra?un sudskih pristojbi iz Odvjetni?kog ureda na stranicama Ministarstva pravosu?a

U okviru projekta Suda?ka-mreža Ministarstva pravosu?a predstavljeno je online izra?unavanje sudskih pristojbi.

Navedeni modul razvijen je uz suradnju programerskog tima Suda?ke mreže od strane JAVA NET d.o.o., a baziran je na modulu za izra?un sudskih pristojbi iz Odvjetni?kog ureda.


Izra?un sudskih pristojbi na internetu