Skip navigation.
Početna stranica

Pregled diplomiranih studenata Odjela stručnih studija Sveučilišta u Splitu

U okviru informacijskog sustava Sveučilišta u Splitu implementiran je modul za online pretraživanje diplomiranih studenata Odjela stručnih studija.

Diplomirane studente je moguće pretraživati po imenu, studiju, akademskoj godini diplomiranja itd.

Javno su dostupne samo osnovne informacije o diplomiranim studentima (datum diplomiranja, naziv teme i mentor), budući se za uvid u ostale podatke mora dokazati pravni interes (npr. za ocjene).